Liko (arre, fiku, portokall)

2.00

Kategoria:

Për të gjithë ne, shija e likosë është më e mirë se vet shija e frutit. Dhe s’kemi faj!
Çdo liko shqiptare dallon në shijen unike që ka. Juve s’ju mbetet gjë pos të vini e ta përjetoni ëmbëlsinë e shijeve të likos së arrës, fikut dhe portokallit.